Home Up Feedback Search       

Sponsor strony   www.guarana.pl GUARANA INTERNATIONAL CORPORATION LTD  

System finansowy    
Formy prowadzenia dzialalnosci ] Rejestracja firm ] System podatkowy ] Regulacja rynku ] [ System finansowy ] Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych ]

 

                                            

Najważniejszymi cechami brazylijskiego systemu finansowego jest ograniczona wymienialność reala oraz należące do najwyższych na świecie stopy procentowe.

Reglamentacja dewizowa wpływa negatywnie na efektywność rozliczeń transakcji eksportowych i oznacza w praktyce pozbawienie eksporterów możliwości dysponowania dewizami uzyskanymi ze sprzedaży zagranicznej. Realizacja płatności zagranicznych jest skomplikowana i zbiurokratyzowana, stosunkowo duże są również jej koszty.

Wysokie oprocentowanie kredytów, przy jednym z największych na świecie spreadów bankowych zapewnia bankom bardzo wysokie dochody bez konieczności walki o klienta i tworzenia nowych produktów dla przedsiębiorstw oraz konsumentów indywidulanych.

Stopień konkurencji pomiędzy bankami w Brazylii jest nadal znacznie niższy w porównaniu do rynku europejskiego.

Duże znaczenie w systemie finansowym mają firmy zajmujące się pośrednictwem w sprzedaży ratalnej dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku.    

Kluczowy element dla pełnej integracji systemu bankowego - elektroniczny system rozliczeń i kompensat jest w fazie konsolidacji, co przejawia się, m.in. znacznymi opóźnieniami w realizacji części płatności.

Rozpoczęto tworzenie systemu bankowości internetowej dla klientów businessowych i indywidulanych.   

Największymi bankami komercyjnymi w Brazylii są: Bradesco, Itau, Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Unibanco, ABN Amro Real.

Główną isntytucją finansową wspierającą programy rozwoju społeczno-gospodarczego jest BNDES – Krajowy Bank Rozwoju Ekonomicznego i Społecznego – największy tego typu bank na świecie.

Brazylijskie banki państwowe:

Banco Central do Brasil

Setor Bancário Sul SBS Quadra 3 Bloco B – Ed. Sede

CEP 70074-900 Brasília – Distrito Federal

Tel.: +55 (61) 3414-1414.

http://www.bcb.gov.br/

Banco do Brasil

Setor Bancário Sul SBS Quadra 1 Bloco A Lote 23 – Ed. Sede I

CEP 70073-900. Brasília – Distrito Federal

Tel.: +55 (61) 3310-5886.

http://www.bb.com.br/

Caixa Econômica Federal

Setor Bancário Sul SBS Quadra 4 Lote 03/04 Subsolo

CEP 70092-900 Brasília – Distrito Federal.

Tel.: +55 (61) 3226-4011.

Site: http://www.caixa.gov.br/

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Av. República do Chile, 100 - 1ş andar - Sala 105 - Centro

20031-917 Rio de Janeiro - RJ

Tel.: +55 (21) 2172-8888, +55 (21) 2172-7447

Fax: +55 (21) 2220-2615

E-mail: faleconosco@bndes.gov.br

http://www.bndes.gov.br/

FEBRABAN – Federaçăo Brasileira de Bancos

Brazylijskie Zrzeszenie Banków

Rua Líbero Badaró, 425 - 17ş andar

CEP 01009-905 - Săo Paulo – SP.

Tel.: +55 (11) 3244.9800

Fax.: +55 (11) 3107.8486

http://www.febraban.org.br/

Link do wykazu banków:

http://www.febraban.org.br/Arquivo/Bancos/sitebancos2-0.asp?compensacao=sim

 

 

Home ] Up ]

Send mail to nieruchomosci@brazylia.biz.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2008 GUARANA INTERNATIONAL CORPORATION LTD
Last modified: listopad 03, 2008