Home Up Feedback Search       

Sponsor strony   www.guarana.pl GUARANA INTERNATIONAL CORPORATION LTD  

Regulacja rynku    
Formy prowadzenia dzialalnosci ] Rejestracja firm ] System podatkowy ] [ Regulacja rynku ] System finansowy ] Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych ]

 

                                            

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykluczony jest udział kapitału zagranicznego w następujących sektorach działalności gospodarczej:

- energia nuklearna,

- ochrona zdrowia,

- usługi pocztowe i telegraficzne,

- przemysł lotniczy i kosmiczny.

Istnieją ograniczenia dla inwestorów zagranicznych w zakresie nabywania ziemi rolniczej oraz prowadzenia działalności w strefie nadgranicznej kraju, a także w zakresie usług finansowych i ubezpieczeniowych.

Usługi regularnego transportu lotniczego są koncesjonowane, a o koncesję mogą się ubiegać wyłącznie przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie Brazylii, w których co najmniej 80% kapitału jest pochodzenia krajowego.

Ograniczenia udziału kapitału zagranicznego dotyczą również rynku mediów prasowych i elektronicznych (co najmniej 70% kapitału krajowego), a także eksploatacji surowców mineralnych.

System koncesji obejmuje także wytwarzanie i przekaz energii elektrycznej oraz prowadzenie agencji celnych.

 

 

Home ] Up ]

Send mail to nieruchomosci@brazylia.biz.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2008 GUARANA INTERNATIONAL CORPORATION LTD
Last modified: listopad 03, 2008