Home Up Feedback Search       

Sponsor strony   www.guarana.pl GUARANA INTERNATIONAL CORPORATION LTD  

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych    
Formy prowadzenia dzialalnosci ] Rejestracja firm ] System podatkowy ] Regulacja rynku ] System finansowy ] [ Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych ]

 

                                            

APEX-Brasil, Brazylijska Agencja Promocji Eksportu i Inwestycji, utworzyła Wydział Inwestycji, mający na celu zachęcanie firm zagraniczych do inwestowania w Brazylii. Priorytetowym zadaniem jest wspieranie dużego napływu kapitału i technologii, przekładającego się na wzrost konkurencyjności gospodarki brazylijskiej i jej możliwości eksportowych.

http://www.apexbrasil.com.br/

apex@apexbrasil.com.br

SIPRI – System Promocji Inwestycji i Transferu Technologii dla Firm

SIPRI dysponuje siecią operatorów w Brazylii i za granicą monitorowaną przez Wydział Promocji Handlu brazylijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zadaniem komórek zlokalizowanych w Brazylii jest identyfikacja i rozpowszechnianie informacji o pojawiających się okazjach inwestycyjnych i przekazywanie tych danych do MSZ. Za granicą rolę tę pełnią Wydziały Promocji Handlu (SECOMS), wchodzące w skład brazylijskich ambasad i konsulatów.

Zagraniczny inwestor ma możliwość zarejestrowania swojego przedsiębiorstwa w portalu BrazilTradeNet (http://www.braziltradenet.gov.br/) , wyrażając zainteresowanie inwestowaniem w Brazylii. Następnie najbliżej zlokalizowany SECOM nawiązuje kontakt z potencjalnym inwestorem, w celu uzyskania dokładniejszych informacji, które następnie są przekazywane do odpowiednich komórek w Brazylii.

Kontakt do SIPRI: sipri@braziltradenet.gov.br

Poradnik dla inwestorów zagranicznych znajduje się na stronie internetowej http://www.braziltradenet.gov.br/ARQUIVOS/Publicacoes/Manuais/PUBGuiaLegalI.pdf

 

 

Home ] Up ]

Send mail to nieruchomosci@brazylia.biz.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2008 GUARANA INTERNATIONAL CORPORATION LTD
Last modified: listopad 03, 2008