Home Up Feedback Search       

Sponsor strony   www.guarana.pl GUARANA INTERNATIONAL CORPORATION LTD  

System podatkowy    
Formy prowadzenia dzialalnosci ] Rejestracja firm ] [ System podatkowy ] Regulacja rynku ] System finansowy ] Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych ]

 

                                            


Najważniejsze podatki federalne, stanowe i lokalne (municypalne):

Podatek dochodowy od osób prawnych – IRPJ

Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas – IRPJ,to podatek federalny wynoszący 15%. Podatek ten wzrasta o 10%, gdy przychód przekracza kwotę 240000,00 R$ rocznie.

Dodatkowo dochody są przedmiotem opodatkowania w zakresie ubezpieczenia socjalnego w wysokości 9% (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL).

Podatek dochodowy od osób fizycznych – IRPF

Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF wynosi 0%, 15% i 27,5%, w zależności od wysokości dochodów. Jest to podatek federalny.

Podatek dochodowy nierezydentów – IRRF

Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF jest potrącany w wysokości od 15% do 27,5%.

W Brazylii wprowadzono następujące podatki pośrednie:

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) – podatek akcyzowy

IPI jest podatkiem akcyzowym nałożonym na eksport i import większości produktów konsumpcyjnych. Stawki są różne, ad valorem i zależą od stopnia niezbędności produktu. Normalnie IPI ma stawki 10-15%. Natomiast produkty luksusowe, papierosy, alkohol i kosmetyki są przedmiotem wyższego opodatkowania. W przeciwieństwie do podatku ICMS, IPI nie jest częścią ceny zakupu. Jest to podatek krajowy.

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)

Podatek ten jest podobny do podatku VAT i pobierany jest od wartości dodanej przy sprzedaży lub fizycznym ruchu towarów, włącznie z usługami transportowymi i telekomunikacyjnymi. Podatek płaci się również przy prawie wszystkich transakcjach importowych, a większość transakcji eksportowych jest zwolniona. Jest to podatek stanowy. Stawka wynosi obecnie w stanie Sao Paulo: 18% dla operacji wewnątrz stanu lub zagranicznych, 12% dla operacji ze stanami południowymi lub południowo-wschodnimi i 7% z pozostałymi. Małe firmy mogą zostać zwolnione z podatku lub płacić niższą stawkę.

ISS (Imposto sobre Serviços)– podatek od usług

Jest to podatek municypalny, którego stawka maksymalna wynosi 5%, a minimalna 2%. Naliczany jest od wartości sprzedanych usług.

Podatki importowe i eksportowe

a.       II (Imposto sobre Importação) – podatek importowy

Podatek importowy jest pobierany od wartości fakturowej lub od ceny podstawowej ustalonej przez brazylijską  administrację. Podstawą przed opodatkowaniem jest wartość C.I.F. w walucie zagranicznej, przeliczona na walutę krajową według kursu z dnia przybycia. Jest to podatek federalny.

b.      IE (Imposto sobre Exportação) – podatek eksportowy

Podatek ten jest  nałożony na bardzo ograniczoną ilość transakcji eksportowych i wynosi zazwyczaj 2% do 3% wartości fakturowej.

Podatek od transakcji finansowych – IOF

Imposto sobre Operações Financeiras – IOF dotyczy większości operacji finansowych, w tym od transakcji eksportowych i importowych oraz operacji walutowych.

CIDE – opłaty

W przypadku wypłaty honorarium autorskiego oraz zwykłych przelewów zagranicznych jest pobierana opłata w wysokości 10%.

PIS COFINS

Opłata na rzecz finansowania ubezpieczeń społecznych.


For More Information Contact:

GUARANA INTERNATIONAL CORPORATION LTD
GUARANA INTERNATIONAL CORPORATION LTD zarejestrowana pod nr 06313432 Liverpool UNIT 150, IMPERIAL COURT, EXCHANGE STREET EAST, L2 3AB
Tel: gg: 3 39 10 39
FAX:
Internet: nieruchomosci@brazylia.biz.pl

 

Home ] Up ]

Send mail to nieruchomosci@brazylia.biz.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2008 GUARANA INTERNATIONAL CORPORATION LTD
Last modified: listopad 03, 2008