Home Up Feedback Search       

Sponsor strony   www.guarana.pl GUARANA INTERNATIONAL CORPORATION LTD  

Formy prowadzenia dzialalnosci    
[ Formy prowadzenia dzialalnosci ] Rejestracja firm ] System podatkowy ] Regulacja rynku ] System finansowy ] Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych ]

 

                                            


Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Aby wejść na brazylijski rynek, zagraniczny producent może założyć w Brazylii spółkę.

Przeważnie nowo zakładana spółka przyjmuje formę spółki handlowej (Sociedade Mercantil). Spółki handlowe muszą być zarejestrowane w odpowiednim rejestrze handlowym w stanie, w którym spółka będzie miała siedzibę.

Sprawa osobistej odpowiedzialności oraz możliwości jakie stwarza zasada ograniczonej odpowiedzialności mają duży wpływ w momencie podjęcia decyzji o formie jaką przyjmie zakładana spółka. Poniewaz nie istnieje wymaganie odnośnie minimalnego kapitału koniecznego do założenia spółki, większość firm zakładanych jest w formie niżej opisanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltda.)

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością inwestor ma możliwość skorzystania z zalet, jakie niesie ze sobą odpowiedzialność ograniczona do wysokości kapitału przy jednoczesnym braku wymagań odnośnie jego minimalnego i maksymalnego poziomu. W Brazylii spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są formą zalecaną dla zagranicznych inwestorów, którzy pragną otworzyć małe lub średnie przedsiębiorstwo. Dodatkowo ustawodawstwo podatkowe dotyczące spółek z o.o. i akcyjnych nie różni się, w przeciwieństwie do regulacji prawnych w niektórych krajach europejskich.

W spółce z o.o. musi być co najmniej dwóch  wspólników. Poza przypadkami o szczególnym znaczeniu społecznym nie istnieją ograniczenia co do udziałów obejmowanych przez partnera zagranicznego. Partner zagraniczny nie musi mieć prawa pobytu w Brazylii; niemniej jednak wymagany

jest choćby symboliczny udział osoby z prawem pobytu, np. biuro prawne.

Osoba zarządzająca spółką musi mieć jednak prawo stałego pobytu w Brazylii.

Dopiero po zarejestrowaniu w Rejestrze Handlowym spółka staje sie osoba prawna. Kolejnym wymaganym rejestrem jest numer identyfikacji podatkowej (CNPJ). Przyznaje go właściwy terytorialnie federalny organ podatkowy

Spółka Akcyjna (S/A)

Do założenia spółki akcyjnej wymagani są co najmniej dwaj udziałowcy. Obaj mogą być Brazylijczykami albo też obcokrajowcami bez prawa pobytu w Brazylii.  W tym drugim przypadku muszą oni ustanowić swojego reprezentanta w Brazylii.

Spółki akcyjne mogą, ale nie muszą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. W przypadku, gdy spółka jest notowana na giełdzie istnieje szereg procedur dotyczących publicznego ogłaszania oferty na akcje oraz pozyskiwania kapitału. Dane dotyczące spółek nienotowanych na parkiecie nie muszą być publikowane.


For More Information Contact:

GUARANA INTERNATIONAL CORPORATION LTD
GUARANA INTERNATIONAL CORPORATION LTD zarejestrowana pod nr 06313432 Liverpool UNIT 150, IMPERIAL COURT, EXCHANGE STREET EAST, L2 3AB
Tel: gg: 3 39 10 39
FAX:
Internet: nieruchomosci@brazylia.biz.pl

 

Home ] Up ]

Send mail to nieruchomosci@brazylia.biz.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2008 GUARANA INTERNATIONAL CORPORATION LTD
Last modified: listopad 03, 2008